Abstrakt konst från förr till nu

Den konstform där konstnären inte försöker skapa en naturtrogen återgivning av verkligheten kallas för abstrakt konst. Istället använder kostnären färger, former och linjer för att uttrycka känslor och idéer. Konstformen har en lång historia som går tillbaka till slutet av 1800-talet.

Under det tidiga 1900-talet började flera konstnärer experimentera med abstraktion. En av de tidiga ledarna konst var Wassily Kandinsky från Ryssland. Han ville använde färg och form för att uttrycka känslor och idéer på ett mer direkt sätt än naturtroget måleri.

Under 1930- och 1940-talen blev abstrakt konst allt vanligare, med flera nya inriktningar. En av dessa var actionpainting, där konstnären använde snabba, spontana rörelser för att skapa sina verk. En annan riktning var för färgfältsmåleri, där konstnärer som Mark Rothko och Barnett Newman använde stora fält av färg för att skapa starka känslomässiga reaktioner hos betraktaren.

Efter andra världskriget fortsatte abstrakt konst att utvecklas, med nya riktningar som pop art och minimalism. Konstnärer som Jackson Pollock och Frank Stella fortsatte att utforska actionpainting medan andra som Agnes Martin och Ad Reinhardt utforska med mer reducerade medel.

Idag använder konstnärer många olika tekniker och material för att skapa abstrakta verk, och många experimenterar med digital teknik för att skapa nya sorters abstrakt konst.