Abstrakt konst från förr till nu

Den konstform där konstnären inte försöker skapa en naturtrogen återgivning av verkligheten kallas för abstrakt konst. Istället använder kostnären färger, former och linjer för att uttrycka känslor och idéer. Konstformen har en lång historia som går tillbaka till slutet av 1800-talet. Under det tidiga 1900-talet började flera konstnärer experimentera med abstraktion. En av de tidiga…